• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

جرایم زیست محیطی

در این روش ابتدا با مراجعه به سوابق،واحدهای آلاینده مشخص شده و از آزمایشگاه اداره کل در خواست نمونه برداری و آنالیز پساب خروجی آن واحدها صورت می پذیرد.پس از وصول نتایج آزمایش و بررسی آنالیزها چنانچه پارامترهایی بالاتر از استانداردهای زیست محیطی بود،ضمن اخطار به واحد مورد نظر اقدام به تعیین میزان جریمه طبق جداول مندرج در آیین نامه می شود.سپس جریمه به واحد آلاینده ابلاغ شده و به تبع آن پرداخت جریمه ابلاغی پس از اتمام مهلت داده شده،پیگیری می گردد.در صورت عدم پرداخت جریمه طی مهلت تعیین شده،مطابق آیین نامه،درخواست قطع آب تهیه و به سازمان آب و برق استان ارسال می گردد.ضمناً در صورت عدم توجه به رفع آلودگی و عدم پرداخت جریمه،مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

 صدور پروانه احداث و بهره برداری

در این روش متقاضی ابتدا با در دست داشتن استعلام رسمی و اعلامیه تاسیس ،معرفی محل استقرار و کروکی دقیق و بهنگام(تائید شده شده توسط ارگان استعلام کننده) به اداره کل مراجعه نموده و پس از ثبت نامه و ارجاع استعلام مذکور به معاونت محیط زیست انسانی،استعلام به کارشناس مربوطه ارجاع داده  می شود.پس از بررسی مقدماتی،کارشناس نسبت به بازدید از محل و تهیه گزارش کارسناسی اقدام می نماید.پس از طی مراحل اداری و ثبت گزارش و ارجاع مجدد به کارشناس،نامه نهایی و پاسخ استعلام تهیه شده و پس از امضای نهایی، به متقاضی یا مرجع استعلام کننده تحویل داده می شود.

 رسیدگی به شکایات

کلیه متقاضیان و شاکیان از طریق نامه،تلفن و مراجعه حضوری شکایت خود نسبت به هرگونه آلودگی و تخریب زیست محیطی یا مشاغل مزاحم شهری را به اداره کل و یا ادارات شهرستان ها منعکس می نمایند.پس از بررسی مقدماتی شکایت،نسبت به بازدید از محل و تهیه مستندات شامل عکس و فیلم اقدام شده و مرتبط با نوع آلودگی و محل وقوع ،طبق وظایف قانونی محوله،با ارگانهای ذیربط مکاتبه صورت گرفته و یا اخطاریه صادر می شود.متقاضیان از طریق ارسال رونوشت نامه،تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری از نتیجه امر مطلع خواهند شد.

 مدیریت پسماند

در راستای اجرای این روش طبق برنامه ریزی قبلی،نسبت به انجام گشت پسماند اقدام و از کلیه مناطق شهری و مبادی ورودی بازدید به عمل آمده و ضمن تهیه مستندات از نقاط بحرانی،مراتب جهت پیگیری و رفع آلودگی به مراجع ذیربط منعکس می شود.علاوه بر این در خلال انجام گشت،در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله ساختمانی،ضمن جلوگیری از تخلیه،مدارک راننده خاطی ضبط و جهت تکمیل پرونده به اداره کل ارجاع داده خواهد شد.

 پایش و اندازه گیری آلودگی آب

طبق درخواست متقاضی(سازمان،کارشناسان محیط زیست انسانی و طبیعی اداره کل،پایش های دوره ای آزمایشگاه،ادارات تابعه،شکایات مردمی و نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو،استانداری و نیز خدمات آزمایشگاهی) پس از صدور حکم ماموریت،نسبت به انجام نمونه برداری از پساب خروجی،آبهای سطحی و یا کانون های آلودگی اقدام می شود.پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه،آنالیزهای مورد نیاز یا درخواستی بر روی نمونه ها صورت گرفته و نتایج طی نامه اداری در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

 پایش هوا

بنا به درخواست متقاضی،با صدور حکم ماموریت در محل حضور پیدا کرده و به انجام و سنجش میزان آلودگی پرداخته و در نهایت نتایج در فرم جواب آنالیزها وارد و تحویل مسئول آزمایشگاه می گردد و سپس طی نامه ای با امضای مدیرکل در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

 پایش محیط های آبی

پس از تعیین زمان نمونه برداری و تائید حکم ماموریت،نسبت به نمونه برداری از ایستگاه های منتخب رودخانه یا تالاب اقدام می شود.پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه،آنالیزهای مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود و نتیجه آزمایشات طی نامه ای رسمی به اداره کل اعلام می گردد.

 بازرسین معتمد

مراحل اجرای این روش پس از تشخیص صلاحیت بازرس معتمد، به شرح زیر می باشد:

-    ارسال گزارشات نظارت و بازرسی از مراحل فعالیت پروژه توسط بازرس(بازرس هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از روند اجرای ملاحظات زیست محیطی پروژه به اداره کل ارسال می نماید).

-    بررسی گزارشات ارسالی توسط کارشناس مربوطه و اظهارنظر درباره آن و ارسال نقطه نظرات کارشناسی به معاونت محیط زیست انسانی سازمان

-       رفع نواقص و کاستی های گزارش توسط بازرس معتمد و ارسال مجدد به اداره کل

-       اظهار نظر در خصوص گزارش اصلاحی

-       پذیرش یا عدم پذیرش گزارش

-       در صورت عدم پذیرش،ارسال مجدد به بازرس معتمد جهت بررسی مجدد و رفع نقص

در نهایت،بهبود عملکرد بازرس معتمد در خصوص انجام وظایف محوله نظارت و بازرسی طرح(پروژه)ارزیابی شده

 بررسی گزارشات ارزیابی

مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       استعلام پروژه مبنی بر نیاز به ارزیابی

-       اعلام اداره کل مبنی بر نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی

-       ارائه گزارش مطالعات ارزیابی زیست محیطی بر اساس الگوی مصوب توسط کارفرما

-       بررسی گزارش توسط توسط اداره کل

-       اعلام نواقص و کاستی های گزارش توسط اداره کل به دفتر ارزیابی(همراه با ارسال گزارش)

-       بررسی گزارش توسط دفتر ارزیابی

-       اعلام نواقص و کاستی های گزارش از سوی دفتر ارزیابی سازمان به اداره کل

-       ابلاغ نواقص به کارفرمای پروژه

-       ارسال اصلاحیه از سوی کارفرما به اداره کل

-       ارسال اصلاحیه از سوی از سوی اداره کل به سازمان

-       برگزاری جلسه دفاعیه(در صورت رفع کامل نواقص)

-    اعلام نظر کتبی توسط سازمان به اداره کل(1-عودت جهت بازنگری،2- موافقت مشروط،3- عدم تائید گزارش)

 خودرو

کلیه متقاضیان به منظور ترخیص خودروهای وارداتی و یا تعویض پلاک خودروها(بنزینی و دیزلی) و یا شماره گذاری خودروهای مزایده ای،با در دست داشتن مدارک لازم شامل برگ مشخصات خودرو،برگ سبز گمرک برای خودروهای وارداتی و همچنین برگ مشخصات خودرو و برگه معاینه فنی خودرو و نتیجه آنالیز گازهای خروجی اگزوز به کارشناس مربوطه مراجعه نموده و پس از بررسی مدارک و تطبیق آنها با ضوایط و استانداردهای موجود،مجوز مربوطه توسط کارشناس صادر و جهت تائید نهایی به معاون محیط زیست انسانی تحویل داده می شود.

صنعت سبز

مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       ارسال پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از سوی سازمان به اداره کل

-       استعلام از واحدهای صنعتی و خدماتی دارای شرایط احراز

-       بررسی پرسشنامه های تکمیل شده و مستندات ارسالی از سوی واحدهای صنعتی و خدماتیپ

-       انتخاب اولیه واحدهای واجد شرایط

-       بازدید از واحدهای پیشنهادی واجد شرایط

-       ارائه گزارش بازدید از واحدهای پیشنهادی

-       بررسی واحدهای پیشنهادی در کمیته انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

-       تنظیم صورتجلسه و انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

-       اعلام اسامی واحدها و ارسال پرسشنامه های تکمیل شده و مستندات به سازمان

-       بررسی و تائید نهایی توسط سازمان

 طرح های پژوهشی

مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:

-       تشکیل جلسه به منظور تعیین اولویت های پژوهشی

-       دریافت پیشنهادات اولویت های پژوهشی از اعضا

-    بررسی پیشنهادات در جلسه با حضور اعضاء و تصویب عناوین پروزه های پیشنهادی و ارسال صورتجلسه به سازمان

-    ارائه عناوین و تعیین اعتبارات مورد نیاز با حضوراعضاء شورای پژوهشی اداره کل و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-    تعیین و استعلام پروژه ها از دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور ارائه شرح خدمات و اعتبار پیشنهادی

-    بررسی و مقایسه شرح خدمات پروژه ها از نظر تطابق فعالیت های ذکر شده و اعتبار پیشنهادی و همچنین تطابق با نوع نیاز اداره کل توسط همکاران اداره کل

-    جمع بندی کلی در جلسه شورای پژوهشی با حضور همکاران اداره کل و انتخاب دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور اجرای پروژه

-       ارسال صورتجلسه به سازمان

-    تعیین مراکز علمی و دانشگاهی به منظور نظارت بر پروژه ها با همکاری برخی کارشناسان عضو شورای پژوهشی اداره کل و استعلام از مراکز مربوطه

-       تنظیم قراردادهای اجرا و نظارت

-       پیگیری ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه ها

تحویل گزارش های تحقیقاتی اداره کل و هماهنگی با ناظرین پروژه های مذکور

 کد ملی

 مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       اعلام سازمان مبنی بر معرفی واحدهای واجد شرایط احراز کد ملی

-       استعلام اداره کل از واحدهای صنعتی و خدماتی دارای گواهینامه معتبر ISO 14000

-       بررسی مدارک دریافتی از واحدهای صنعتی و خدماتی

-       انتخاب اولیه واحدهای واجد شرایط

-       ارسال مدارک به سازمان

-       بررسی و تائید نهایی توسط سازمان

 مالیات بر ارزش افزوده

مطابق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده،کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی که فعالیت آنها موجب بروز آلودگی های زیست محیطی می شود،توسط سازمان حفاظت محیط زیست معرفی می گردند.در این خصوص پس از بررسی فرایند تولید و نوع محصولات و نیز بررسی آخرین و جدیدترین مستندات تهیه شده شامل نتیجه آنالیز پساب خروجی یا آلاینده های هوا،صورتجلسات و تصاویر آلودگی،فهرست صنایع آلاینده استان تهیه و جهت بررسی نهایی و اعلام به مراجع ذیربط،به سازمان ارسال می گردد.پس از نهایی شدن فهرست،از سوی سازمان متبوع یک نسخه از فهرست مذکور به اداره کل ارسال می شود.

 یک در هزار فروش

کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی موظفند یک در هزار فروش سالیانه خود را به منظور رفع معضلات زیست محیطی،احیاء تخریب های حاصله،فرهنگ سازی و آموزش های زیست محیطی،مطابق با مندرجات آئین نامه،صرف نماید.در همین راستا کلیه واحدهای صنعتی در ابتدای سال نسبت به ارسال فهرست و عناوین برنامه ها و پروژه هایی که در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی بوده،اقدام نمایند.کمیته کارشناسی اداره کل عناوین و جزئیات هرکدام از پروژه ها را بررسی و در صورتیکه پروژه ها در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی واحد،مثبت ارزیابی گردید،ابتدا موافقت اولیه صادر می شود.در خلال اجرای پروژه ها،کمیته کارشناسی از اقدامات اجرایی و روند پیشرفت پروژه ها بازدید به عمل آورده و ضمن بررسی کلیه مستندات و مدارک مالی پروژه ها و تنظیم صورتجلسه توسط کمیته کارشناسی،تائیدیه نهایی در ربطه با هزینه کرد یک در هزار صادر می شود.