• 1

    1

  • 2

    2

  • 3

    3

  • 4

    4

  • 5

    5

  • 6

    6

  • 7

    7

  • 8

    8

  • 9

    9

  • 10

    10

  • 11

    11

  • 12

    12

  • 13

    13

انواع مجوز و پروانه های صنعتی

 

اخذ و دارابودن مجوز و پروانه های صنعتی از الزامات تاسیس و فعالیت شرکتهای صنعتی تولیدی محسوب می گردد که از مزایای دارندگان مجوز و پروانه های صنعتی می توان به : اخذ استاندارد محصولات ، جواز ساخت بهداشت ، معافیت گمرکی ماشین آلات ، خرید مواد اولیه از بازار بورس کالا ، معافیت ماده 39 جهت مواد اولیه وارداتی ، معافیت ماده 80 تامین اجتماعی ، استفاده از حامل های انرژی ، تسهیلات بانکی ریالی و ارزی ویارانه های صنعتی ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ، استفاده از قوانین 9 و 10 بازسازی و نوسازی صنایع و..... اشاره نمود.

گروه فردان فرا گسترالبرز ضمن همراهی با صاحبان واحدهای صنعتی تولیدی و سرمایه گذاران محترم نسبت به مشاوره و خدمات در این خصوص همواره در کنار شماست.

انواع جوازهای صنعتی

1-موافقت اصولی

2-پروانه تاسیس

3-جواز تاسیس

 

انواع پروانه های صنعتی

1-کارت شناسایی کارگاه

2-گواهی فعالیت صنعتی

3- پروانه بهره برداری