• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی پايتخت

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

پايتخت

669

942/ت119ه

9/4/1369

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

221.93

962

441

5937

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

453000

521000

574000

632،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 140 ليتر بر ثانيه مي باشد كه  80.5 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 92.5 مگاوات مي باشد كه 16 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

مسجد

دارد

مجتمع تجاري

دارد

درمانگاه

دارد

آتش نشانی

دارد

باسكول

دارد – ظرفيت 60 تن

بانك

دارد

بازارچه

دارد

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

استفاده مجدد از پساب

 

مجموع درخت ها و درختچه ها(اصله)

79967

مساحت فضاي سبز

45.6 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

 

 

آدرس:محور تهران-گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند جنوبي جاده (كيلومتر 55 بزرگراه امام رضا (ع) )

مختصات جغرافيايي:35درجه و21دقيقه و23ثانيه شمالي و51درجه و55دقيقه 59ثانيه شرقي

نام مدير شهرك: آقاي رضايي

پيش شماره تلفن: 0232    شماره تماس: 4772300 الي 2

صنايع مجاز براي استقرار:

فلزي ، كاني غير فلزي ، غذايي ، برق الكترونيك ، نساجي و پوشاك ، شيميايي ، سلولزي

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن