• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی پرند

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

پرند

352

43633/ت25633ه

5/9/1381

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

262.44

455

162

4570

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

1000000

1150000

1265000

1،392،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 80 ليتر بر ثانيه مي باشد كه 37 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 88 مگاوات مي باشد كه 30 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

مسجد

دارد

مجتمع تجاري

در حال ساخت

درمانگاه

دارد

آتش نشانی

دارد

باسكول

در حال ساخت

بانك

دارد

بازارچه

دارد

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

استفاده مجدد از پساب

ندارد

مجموع درخت ها و درختچه ها

115879 اصله

مساحت فضاي سبز

61.1 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

ندارد

 

 

آدرس: محور تهران-رباط كريم، 10كيلومتر بعد از شهر رباط كريم باند جنوبي جاده (كيلومتر 35 اتوبان تهران-ساوه)

مختصات جغرافيايي: 35درجه و 26 دقيقه و 58 ثانيه شمالي و 50 درجه و 59 دقيقه 46 ثانيه شرقي

نام مدير شهرك: آقاي ولي پور

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 56418888 الي 90

صنايع مجاز براي استقرار:قطعه سازي خودرو ، برق و الكترونيك ، صنايع فلزي بجز ريخته گري

 

تعدادي از واحدهاي بزرگ فعال مستقر در شهرك:

فراسو ، فن نيرو ، بادبند ، سنا چوب خاورميانه ، سبلان ، كمپارس ، حميد صنعت فرد ، پيشروان سبز صنعت  ، ويبران ، فرامين تابلو

 

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن