• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی پيشوا

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

پيشوا

1150

16477/ت29920ه

13/4/1383

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

20.24

35

11

309

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

514000

592000

652000

718،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 242 ليتر بر ثانيه مي باشد كه  95.5 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 95 مگاوات مي باشد كه 2 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

-

فيبرنوري

-

مسجد

پيش بيني براي ساخت

مجتمع تجاري

-

درمانگاه

پيش بيني براي ساخت

آتش نشانی

پيش بيني براي ساخت

باسكول

پيش بيني براي ساخت

بانك

-

بازارچه

پيش بيني براي ساخت

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

 

شبکه فاضلاب

 

استفاده مجدد از پساب

 

مجموع درختان و درختچه هاي كاشته شده

103767 اصله

مساحت فضاي سبز

48.6 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

 

 

آدرس:جاده خاوران بعد از دو راهي شريف آباد به سمت پيشوا  (كيلومتر 45 بزرگراه امام رضا (ع) ، كيلومتر 9 محور شريف آباد - پيشوا)

مختصات جغرافيايي:35درجه و 18دقيقه و 54 ثانيه شمالي و51درجه و 45دقيقه 4 ثانيه شرقي

نام مدير شهرك:آقاي احساني

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 36744702 الي 4

 

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن