• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی چرمشهر

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

چرمشهر

200

84002

15/11/1364

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

124.07

304

175

2078

  

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

330000

380000

418000

520،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 150 ليتر بر ثانيه مي باشد كه 240 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك50مگاوات مي باشد كه 14 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

مسجد

در حال بهره برداري

مجتمع تجاري

 

درمانگاه

در حال بهره برداري

آتش نشانی

دارد

باسكول

در حال بهره برداري

بانك

 

بازارچه

در حال بهره برداري

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

استفاده مجدد از پساب

 

مجموع درخت ها و درختچه ها

33545 اصله

مساحت فضاي سبز

26.6 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

 

 

آدرس:محور تهران- ورامين ؛جاده آب باريك 35 كيلومتري شهر ورامين (كيلومتر 85 تهران - جنوب ورامين )

مختصات جغرافيايي:35درجه و12دقيقه و45ثانيه شمالي و51درجه و33دقيقه 55ثانيه شرقي

نام مدير شهرك:مهندس كامبيز اخلاصي

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 36770218 و 36770489

صنايع مجاز براي استقرار:

چرم سازي و صنايع وابسته به آن- روده سازي- صابون سازي

 

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن