• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی خوارزمي

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

خوارزمي

324

942/ت119ه

9/4/1369

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

95.17

180

61

1276

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع (ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

559000

643000

708000

779،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 68 ليتر بر ثانيه مي باشد كه 37  ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 68.5 مگاوات مي باشد كه 8  مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

مسجد

در حال ساخت

مجتمع تجاري

دارد

درمانگاه

دارد

آتش نشانی

دارد

باسكول

 

بانك

آماده بهره برداري

بازارچه

آماده بهره برداري

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

استفاده مجدد از پساب

 

مجموع درخت ها و درختچه ها

105612 اصله

مساحت فضاي سبز

64.3 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

 

 

آدرس: كيلومتر 45 بزرگراه امام رضا (ع) بين دو شهرك عباس آباد و ايوانکي سمنان

مختصات جغرافيايي:35درجه و23دقيقه و25ثانيه شمالي و51درجه و53دقيقه 21ثانيه شرقي

نام مدير شهرك:آقاي عسگري

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 36478004 الي 8

     صنايع مجاز براي استقرار:فلزي ، غذايي ، برق الكترونيك ، نساجي و پوشاك ، شيميايي‌ ، سلولزي

تعدادي از واحدهاي بزرگ فعال مستقر در شهرك:

شركت اطلس كيك،شركت صنعتكده فولاد،شركت راكدر،شركت استقرار الكترونيك ساختمان،شركت بهياد توليد

شركت پيچ و پرچ خوارزمي،شركت آريوپلاستيك،شركت ممتاز

 

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن