• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی سالاريه

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

سالاريه

504

942/ت119ه

9/4/1369

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

176.89

371

58

1029

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع (ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

330000

380000

418000

850000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 173 ليتر بر ثانيه مي باشد كه   103 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك  126 مگاوات مي باشد كه 34 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

آتش نشانی

دارد

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

تعداد درختان كاشته شده (اصله)

35684

 

آدرس: تهران- ورامين، جاده آب باريك 35 كيلومتري شهر ورامين

نام مدير شهرك: آقاي كوه نشين

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس:  36770489

صنايع مجاز براي استقرار:

فلزي، كاني غيرفلزي، غذايي، برق الكترونيك، نساجي و پوشاك، شيميايي، سلولزي، خدماتي و قاليشويي

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن