• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی شمس آباد

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

شمس آباد

2891

942/ت119ه

9/4/1369

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

1370.63

2226

1069

21661

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع (ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

فاز قديم 900000

فاز توسعه 679000

فاز قديم 1035000

فاز توسعه 781000

فاز قديم 1139000

فاز توسعه 860000

1،650،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 607 ليتر بر ثانيه مي باشد كه 222 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 412.5 مگاوات مي باشد كه 136 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

مسجد

دارد

مجتمع تجاري

دارد

درمانگاه

دارد

آتش نشانی

دارد

باسكول

دارد

بانك

دارد

بازارچه

دارد

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

استفاده مجدد از پساب

 

مجموع درخت ها و درختچه ها

420050 اصله

مساحت فضاي سبز

169.2 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

 

 

آدرس:كيلومتر 40 اتوبان تهران - قم

مختصات جغرافيايي:35درجه و 21دقيقه و 6 ثانيه شمالي و 51 درجه و 13 دقيقه 9 ثانيه شرقي

نام مدير شهرك: آقاي غلامي

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 56232494 الي 7

تعدادي از واحدهاي بزرگ فعال مستقر در شهرك:

بلور نوري تازه ، دكمه صدفي ايران ، هوا فضايي درنا ، كوره هاي صنعتي ايران ، تجهيزات نفت ، فولاد بست ايرانيان ، كارگلاس ، لاستيك سازي عنايت ، بهسازين تهران ، صنايع شير ايران ، پويا خودرو، فولاد فام ، بهار پرديس محمود ، تعاوني سلامت ياران بهار ،  پيشگامان نسوج و بافت خاورميانه ،  صنايع غذايي ايوب خاورميانه ، بازرگاني نوآوران ميوه خاورميانه ، ونوس شيشه ، نيمه هادي عماد ، جهان كريستال ، لوح زرين نيكان ، سيلون صنايع پوشاك عالي مقام ، پاك برنز ،  نماسازان امروز، سان الكترونيك شهير (SONY)، مجموعه سرمايه گذاري عظام

 

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن