• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی فن آوري تهران

تعریف شهرک فناوری چیست ؟
شهرک فناوری (Technopark) سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در شهرک و موسسه های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک شهرک فناوری ، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها ، موسسه های تحقیق و توسعه ، بنگاه های خصوصی و بازار ، به حرکت انداخته و مدیریت می کند و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و فرآیند های زایشی تسهیل می کند. شهرک ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می نمایند.
در شهرک های فناوری چه واحدهایی مستقر می شوند ؟
واحدهای مستقر در شهرک دارای هویت حقوقی مستقل از شهرک هستند. این واحدها با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای ، طراحی مهندسی ، مهندسی معکوس ، انتقال فناوری ، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت داشته و در قالب واحدهای خدمات مشاوره ای ، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع ، آزمایشگاه ها ، کارگاه های کوچک و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی به کار می پردازند. این تعریف ، با رعایت مقررات مربوط ، شامل شرکتها و موسسات خارجی نیز می گردد.
در شهرکهای فناوری چه اقداماتی صورت می پذیرد ؟
1.کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی
2.سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها
3.سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری
4.کمک در جهت دهی مراکز پژوهشی مرتبط با شهرک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری
5.ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
6.ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه در شهرک
7.ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در شهرک برای توسعه فناوری بنگاه های بومی
8.ایجاد بستر لازم برای فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی با روش شبکه سازی آنها
9.تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها متناسب با بازار
10.تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری های متناسب با بازار
11.کمک به ایجاد بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری
ویژگی های شهرک فناوری چیست ؟
• قابلیت دسترسی ساده به آن بصورت فیزیکی و مجازی
• دارای ساختار ستادی کوچک ولی توانمند و مدیریت با تجربه در راهبری امور فناوری
• دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
• دارای زیرساخت های تاسیساتی و شهری و ارتباطاتی مناسب
• دارای دسترسی مناسب از قبیل اتوبان ، فرودگاه ، راه آهن
• دارای معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر
• گرایش به خودگردانی در نگهداری شهرک و پشتیبانی دولت در راهبری نرم افزاری
شهرک های فناوری از چه قسمت هایی تشکیل می شود ؟
• مدیریت راهبری
• مدیریت نگهداری
• مرکز خدمات فناوری و کسب و کار
• واحدهای فناوری
• مرکز رشد کسب و کار (بنگاه های نوپا )
• نمایشگاه
• کارگاه ها و آزمایشگاه ها
مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری و کسب و کار در سطح جهانی با چه نام هایی شناخته می شوند؟
این مراکز در کشورهای مختلف متناسب با نوع خدماتی ( اصولاً خدمات تخصصی ) که ارائهمی کنند ، دارای نامهای متنوعی هستند.
برخی از اهم این نام ها عبارتند از :
-Business Development Services- BDS
-Cluster Services ( support ) Center (CSC )
-Business Innovation Center ( BIC )
-Business Incubation Center ( BIC )
-Business Incubator
-Small Business Development Service ( SBDS )
-Business Promotion and Service Center
-Small Business & Technology Development Center ( SBTDC )
-Technology Innovation Center ( TIC )
-Business Technology Center
-Plastic or wood & metal or ... Technology Center
-Technology Center

خدمات توسعه کسب و کار ( Business Development Services- BDS ) شامل طیف وسیع و متنوعی از خدمات غیر مالی ( Non-Financial ) است که بمنظور بهبود عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط ، دستیابی به بازار و ارتقاء توان رقابتی این بنگاهها ارائه می گردد و این خدمات بر روی ویژگی های ساختاری SMEs تاثیر گذارده و آنها را رقابت پذیرتر می سازد و امروزه نقش و اهمیت خدمات کسب و کار (BDS ) در توسعه کمی و کیفی بنگاههای کوچک و متوسط در سطح جهان بخوبی شناخته شده و بعنوان ابزاری برای توسعه بنگاهها مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. رشد خدمات ارائه شده توسط مراکز خدمات کسب و کار در برخی کشورها از جمله کشورهای عضو OECD سالانه به حدود ده درصد بالغ می گردد. یکی از علل عمده چنین رشدی ، رشد تقاضای خدمات توسط بنگاههای کوچک و متوسط از یک سو و رشد عرضه خدمات توسط ارائه کنندگان خدمات توسعه کسب و کار ( BDS Providers ) از سوی دیگر می باشد.
عوامل اصلی موفقیت این طرح در چیست ؟
موفقیت چنین طرح هایی در ایجاد گسترش بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و ایجاد یک پیکربندی صنعتی در یک محیط ، نیاز به گذشت زمان با توجه به میزان انطباق پذیری با محیط پیرامونی و الزامات طرح دارد.
معهذا فاکتورهای اصل موفقیت طرح را می توان به شرح زیر ذکر کرد :
• پیوستگی ، تنوع و کیفیت ذینفعان ، میزان انگیزه آنها و مقررات حاکم بر منطقه استقرار طرح.
• حرفه ای بودن ، میزان تخصص افراد تشکیل دهنده هسته مرکزی راهبری طرح
• توانایی همکاری و تعامل موثر با سایر نقش آفرینان در بخش های خصوصی و عمومی
معیارهای موفقیت مراکز خدمات فناوری و کسب و کار چیست ؟
چهار معیاری که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت تحقق اهدافایجاد این مراکز مورد نظر قرارداده است عبارتند از :
بنگاه داری ( کسب و کار ) : بویژه در صنایع کوچک و متوسط بیش از گذشته بعنوان محرک اصلی برای توسعه محسوب شده و منبع اصلی اشتغال می باشد.
نوآوری : در همه زمینه ها تنها راه در پیش روی هر کس برای پیدا کردن بازار فروش بزرگتر ، وسعت بخشیدن به دیدگاهش برای عمل و افزایش رقابت می باشد. در نتیجه تعریف نوآوری از این دیدگاه عبارت از هر فرآیندی است که باعث افزایش آگاهی و قابلیت رقابتی صنایع می گردد.
شبکه سازی : در جهان امروز با پدیدار شدن مفهومی چون جهانی سازی ، زمانی که ارتباطات ، انتقال دانش و همکاری ، فاکتورهای کلیدی موفقیت محسوب می شوند ، شبکه های بین المللی بویژه در صنایع کوچک نقش حیاتی را ایفا می کنند. جهانی نمودن یک صنعت نه تنها به معنای دستیابی به بازار جهانی است بلکه به منظور یافتن صنایع مشابه جهت تبادل تجارب و اطلاعات در مقیاس جهانی نیز صورت می گیرد.
مراکز : مراکز با ایجاد ساختارهای از پیش تعیین شده ای که با گذشت زمان بدست آمده اند ، وظیفه به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، ارزیابی سیستم ها و انتقال تجربیات به واحدهای نوپا را بر عهده دارند.
پوشش عملیاتی طرح به چه میزان است ؟
هدف از طرح فعالیت در نواحی بسیار نزدیک به محل استقرار آن یعنی نواحی ای است که منابع خود را از آنها تامین می کند ولی به هر صورت می تواند خدماتی را به خارج از این نواحی نیز ارائه دهد.
یک واحد فناور چگونه در شهرک فناوری مستقر می شود :
یک واحد فناور که در زمینه خدمات فناوری و کسب و کار ( مانند : بهینه سازی ، کیفیت و استاندارد ، تجهیزات و ماشین آلات ، بازار و فروش ، سرمایه گذاری ، مالی و حقوقی ، مدیریت ، آموزش تخصصی و عمومی ) از مراجع قانونی ذیربط دارای مجوز است. درخواست استقرار خود را با تکمیل برگه های ویژه مشخصات واحد متقاضی به شهرک فناوری ارائه می نماید.
پس از بررسی تخصصی سوابق و توانمندی های واحد متقاضی در راستای نیازهای تخصصی شهرک فناوری در صورت حائز بودن شرایط مورد نظر با استقرار واحد مذکور موافقت می شود.
استقرار واحدهای فناور در عمل به چه صورت می باشد ؟
استقرار در شهرک فناوری به دو صورت می باشد :
الف - تخصیص زمین آماده سازی شده صنعتی بطور نمونه برای واحدهای R&D و آزمایشگاه ها
ب- اجاره سالیانه دفاتر بطور نمونه به واحدهای خدمات مهندسی و مشاورین صنعتی و مدیریتی
توضیح مهم : تخصیص زمین و اجاره دفاتر براساس قیمت های مصوب توسط شرک شهرکهای صنعتی استان صورت می پذیرد.
مزایای استقرار در شهرکهای فناوری برای واحدهای فناور چیست ؟
جدای از برخورداری از مزیت های عام که به تبع استقرار در یک مجتمع سامان یافته متکی به دانش ، عاید می شود واحدهای فناور مستقر در شهرکهای فناوری تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از مزایای زیر برخوردار می باشند :
• پرداخت بهای حق بهره برداری از تاسیسات و امکانات زمین تخصیصی به صورت نقد و اقساط
• معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از اجاره بهای دفاتر مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزیابی های ادواری
• تقدم در برخورداری از حمایت های مالی ، آموزشی و فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
• برخورداری از مزایای قانونی شهرک های صنعتی ( مانند معافیت های مالیاتی ، عوارض ساخت و ساز و ... )
• قرار گرفتن در شبکه ملی انتقال فناوری و دسترسی به ظرفیت های آن در سطح ملی و بین المللی
در حال حاضر شهرک های فناوری کشور در کجا قرار دارند ؟
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال حاضر اجرا و تکمیل 6 شهرک به شرح زیر را دردست پیگیری دارد :
• شهرک فناوری صنایع غذایی در مجاورت شهر مشهد
• شهرک فناوری قطعات خودرو در مجاورت شهر تبریز
• شهرک فناوری فناوری اطلاعات درمجاورت شهر تهران
• شهرک فناوری صنایع غذایی و الکترونیک در مجاورت شهر ارومیه
• شهرک فناوری صنایع شیمیایی و پتروشیمی درمجاورت شهر شیراز
• شهرک فناوری اصفهان در مجاورت شهر اصفهان
• شهرک فناوری تجهیزات نوین ساختمانی همدان
در حال حاضر شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد و شهرک فناوری قطعات خودرو تبریز به بهره برداری رسیده اند.


هدف از ايجاد شهرك صنعتي فناوري اطلاعات تهران :
تبديل شدن به يک کانون بين‌المللي کسب و کار از اهداف کليدي شهرك صنعتي فناوري اطلاعات تهران است. از اين رو هدف شهرك، تقويت زيربناي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل کشور ، استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده در منطقه در جهت بالا بردن نرخ رشد بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران ، ايفاي نقش کاتاليزور جهت سرپرستي روند جهاني شدن و ايجاد روابط استراتژيک با شركت‌هاي خارجي، مي باشد.

ماموريت/چشم انداز :
ماموريت شهرك صنعتي فناوري اطلاعات تهران شامل موارد زير است:
* ايجاد محيطي مناسب و دلخواه و ارائه خدمات موثر شهرك براي شرکت‌هاي فعال در زمينه فناوري و ارتباطات و کارآفرينان به منظور ايجاد نقاط قوت داخلي در اين بخش و رشد مبتني بر فناوري صنعت فناوري اطلاعات در ايران
* افزايش سطح صادرات ايران و فراهم آوردن جانشيني واردات در محصولات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات، در عين حال جذب شرکت‌هاي خارجي و افزايش معاهدات استراتژيک موسسات محلي با شرکت‌هاي خارجي

چشم انداز :
* ايجاد مركزي براي ICT: تبديل شدن به مركزي عمده و اوليه براي ICT در منطقه به وسيله بهره‌برداري از مراكز تحقيقاتي ايران، سرعت بخشيدن به فرآيند تشكيل شركت‌ها، حمايت از رشد شركت‌هاي بومي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد.
تقويت شالوده صنايع ICT در ايران به منظور رقابت‌پذير نمودن اين بخش در سطح بين‌المللي و تامين تمامي نياز داخلي و منطقه.
* سكوئي براي بين‌المللي شدن: ايجاد كانون تحقيق و توسعه و تجارت بين‌المللي پيشرو مبتني بر ICT . ايفاي نقش به عنوان كاتاليزور و سازمان دهنده براي هدايت پارك در جهت بين‌المللي شدن شركتهاي مستاجر پارك و افزايش صادرات و منبعي براي فناوري‌هاي جديد، از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي خارجي و تشكيل متحدين استراتژيك.
* ايجاد مرجعي معتبر : كه بتواند ظرفيت خوشه ICT را در منطقه افزايش، پارك را در جهت ايجاد يك محل برجسته، توسعه و ارتقاء داده و علامت تجاري معتبري ايجاد نمايد كه در سراسر جهان مايه افتخار و غرور باشد و از اين طريق به جلب و جذب شركت هاي بين‌المللي فعال در بخش ICT
* تركيب كسب وكار، فناوري، علم و فرهنگ: ايجاد سازماني كه توان توسعه علمي، مبتني بر فناوري و كسب و كار با فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي را براي شركت‌هاي مجموعه خود داشته باشد.

 

اهداف :
* کمک به شرکت‌هاي خصوصي و موسسات دولتي در افزايش فعاليت‌هاي کلي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه نرم افزار و ايجاد فرصت‌هاي کسب و کارجديد و فرصت‌هاي صادرات براي صنايع فعال در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
* تسهيل بازگشت سرمايه بيشتر براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين حوزه
* جذب سهم قابل توجهي از فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در تهران و مناطق اطراف پارک
* جذب شرکت‌هاي بين المللي به توسعه فعاليت‌هاي جديد در پارک در مشارکت با شرکت‌هاي مستقر در پارک
* ايجاد شرکت‌هاي جديد فناوري اطلاعات و ارتباطات و تشويق رشد شرکت‌هاي موجود که از ظرفيت‌هاي موجود در منطقه سود مي برند.
* تسهيل انتقال فناوري از موسسات دانشگاهي و تحقيقاتي به شرکت‌هاي مستقر در پارک (تشويق شرکت‌هاي منتج از دانشگاه که توسط اساتيد دانشگاه آغاز به کار مي کنند و توانمند سازي دانشگاهيان به تجاري سازي نتايج تحقيقات خود)
علاوه بر موارد فوق، بر اساس نتيجه نظر سنجي به عمل آمده بين شرکت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات(ضميمه شماره يک)، مهمترين مزاياي پيشنهادي براي شهرك فناوري اطلاعات به شرح ذيل مي‌باشد :
* کمک به رشد و ارتقاء شرکت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات موجود
* جذب سرمايه‌گذاري ها به داخل از طريق شرکت‌هاي بين المللي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
* بهبود توان صادرات و افزايش سطح رقابت پذيري ملي ايران در زمينه محصولات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات
* تسهيل تجاري سازي فناوري هاي خارج شده از مراکز دانشگاهي و تحقيق و توسعه به وسيله شرکت‌هاي مستقر در شهرك
* حمايت و تشويق تحقيق و نوآوري در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
* توسعه و رشد خوشه شرکت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء ساز و کارهاي همکاري بين آنان (توانمند سازي آنان با به کارگيري مزاياي و فرصت‌هاي ارائه شده در شهرك از حضور در پارک فناوري اطلاعات تهران)

آدرس : تهران ، انتهاي بزرگراه شهيد همت غرب ، جنب دانشگاه علوم انتظامي
تلفن تماس : 71-02188538370