• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی فيروزكوه

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

فيروزكوه

203

60321/ت18300ه

12/6/1380

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

76.30

120

43

1518

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(ريال)

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

333000

383000

422000

1،200،000

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 43 ليتر بر ثانيه مي باشد كه  29 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 50.8 مگاوات مي باشد كه 8 مگاوات آن تامين شده است.

گاز

دارد

تلفن

دارد

فيبرنوري

دارد

مسجد

دارد

مجتمع تجاري

ندارد

درمانگاه

دارد

آتش نشانی

دارد

باسكول

پيش بيني براي ساخت

بانك

ندارد

بازارچه

در دست طراحي

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

دارد

شبکه فاضلاب

دارد

استفاده مجدد از پساب

ندارد

مجموع درخت ها و درختچه ها

55404 اصله

مساحت فضاي سبز

35.7 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

ندارد

 

آدرس:محور تهران-فيروزكوه ؛ 5 كيلومتر بعد از شهر فيروزكوه (كيلومتر 120 جاده تهران-فيروزكوه)

مختصات جغرافيايي:35 درجه و45 دقيقه و 55 ثانيه شمالي و52 درجه و47 دقيقه 25 ثانيه شرقي

نام مدير شهرك:آقاي باشي

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 76440180 و 76440044 و 76440033

صنايع مجاز براي استقرار:

فلزي، كاني غير فلزي، غذايي و داروئي، برق الكترونيك، نساجي و پوشاك، شيميايي، سلولزي، صنايع تبديلي كشاورزي

 

عكس هايي از شهرك و تاسيسات زير بنايي آن