• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرك صنعتی قرچك

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

قرچك

800

16477/ت29920 ه

13/4/1383

 

متراژ اراضي واگذار شده (هكتار)

تعداد قرارداد منعقده

تعداد واحد به بهره برداري رسيده

اشتغال ايجاد شده

4.54

51

0

0

 

حق انتفاع تاسسيسات زير بنايي در شهرك به ازاءهرمترمربع(علي الحساب) ريال

سه ماه اول

سه ماه دوم

سه ماه سوم

سه ماه چهارم

700000

805000

886000

-

 

وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي

آب

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 150 ليتر بر ثانيه مي باشد براي فاز يك ميزان 0.50 ليتر بر ثانيه مورد نياز است

برق

ميزان مورد نياز در بهره برداري كامل شهرك 22.5 مگاوات مي باشد كه جهت اجرا پيش بيني شده است.

گاز

شبكه گاز رساني به طول 50 كيلومتر وبا ظرفيت 140000مترمكعب در روز مورد نياز مي باشد

تلفن

مركـز 5000 شماره اي در حال مذاكره مي باشد.

فيبرنوري

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

مسجد

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

مجتمع تجاري

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

درمانگاه

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

آتش نشانی

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

باسكول

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

بانك

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

بازارچه

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

 

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

شبکه فاضلاب

در مرحله اجرا مي باشد

استفاده مجدد از پساب

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

مجموع درخت ها و درختچه ها

1250 اصله

مساحت فضاي سبز

1 هكتار

محل مشخص براي دفع پسماندها جامد

جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است

 

 

آدرس:قرچك – كمربندي جنوبي بعد از كارخانه آجر ثبات – شهرك صنعتي قرچك

مختصات جغرافيايي: 35درجه و 24دقيقه و 39 ثانيه شمالي و 51 درجه و 32 دقيقه 43 ثانيه شرقي

نام مدير شهرك:آقاي افشار

پيش شماره تلفن: 021      شماره تماس: 36194500-36194600

صنايع مجاز براي استقرار:

صنايع فلزي،غيرفلزي، سلولزي، نساجي، شيميايي، برق و غذايي

 

تعدادي از واحدهاي مستقر در شهرك

در حال حاضر و با شروع واگذاري زمين در شهرك و توافق سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي با اتحاديه صنوف در كشور مجوز استقرار صنف آجيل فروشان و خشكبار در اين شهرك صادر شده است و در حال حاضر اين امر در حال اجرا مي باشد.