• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

موافقت اصولی

واحدهای تولیدی صنعتی که تا قبل از سال 1346 تصمیم به احداث داشته اند ، در ابتدا می بایست موافقت اصولی اخذ نموده و ساخت و ساز نمایند . صدور این مجوز صنعتی در داخل و یا خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران و فقط تا سال 1346 میسر بوده است.