• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

جواز تاسیس

 

این مجوز صنعتی از سال 1374 جهت احداث واحدهای  تولیدی جدید درخازج از شعاع 120 کیلومتری و در شهرک های صنعتی مانند اشتهارد وفیروزکوه ،چرمشهر و سالاریه و یا در جهت احداث بعضی از گروه‌های صنعتی  مانند صنایع غذایی  و واحدهای صنعتی خاص-هایتک در داخل  شهرک های صنعتی محدوده 120کیلومتری استان تهران والبرزتحت عنوان جواز تأسیس (و در مقطعی اعلامیه تأسیس) صادر می‌گردیده است و صدورجواز تاسیس با برخی از تغییرات در نحوه استقرار گروه های تولیدی صنعتی همچنان ادامه دارد.